Một thực tế rằng không phải người mua nào cũng có đầy đủ kiến thức pháp luật cần thiết để bảo vệ được quyền lợi của mình, cũng như dự liệu được các tình huống pháp lý có thể xảy ra. Song song với việc chọn nhà đầu tư đáng tin cậy, việc người mua tự tìm hiểu luật, thẩm định và được luật sư tư vấn để chủ động ứng phó với các rủi ro trước khi tiến hành các giao dịch mua – bán nhà là rất cần thiết.