Quacert đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp - OHSAS 18001 : 2007

Thực hiện đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC 3-2) theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 đã tiếp Đoàn chuyên gia của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) đến làm việc tại Công ty vào ngày 03 và 04/4/2018. Đoàn Quacert gồm 02 chuyên gia đánh giá trưởng là ông Nguyễn Khắc Thọ– Trưởng đoàn và ông Nguyễn Quang Dũng là thành viên.

        Sau cuộc họp khai mạc, Đoàn tiến hành làm việc đánh giá tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp Cống bê tông, Trung tâm VLXD 279,  Xí nghiệp Xây lắp và công trình  xây dựng.

Hệ thống quản lý An tòan và Sức khỏe nghề nghiệp của Công ty được xây dựng từ năm 2012, đến nay vận hành hơn 5 năm, được duy trì áp dụng và cải tiến thường xuyên . Qua đánh giá, Đoàn đánh giá đã ghi nhận 01 số điểm mạnh của Cty như lãnh đạo Công ty quan tâm công tác an toàn - sức khỏe người lao động, tài liệu đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được kiểm soát tốt, nhân viên Công ty có tinh thần cầu thị, …..Kết thúc chương trình đánh giá, Đoàn chỉ ra một số điểm không phù hợp loại II cần khắc phục, đồng thời Đoàn kiến nghị Quacert cấp Giấy chứng nhận hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 : 2007 Công ty.

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp vận hành cùng với Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 áp dụng từ năm 2003 và chương trình 5S là các nhân tố thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày càng hiệu quả và từng bước đi theo con đường phát triển bền vững. 

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động đánh giá  tại các đơn vị:
   
                             
Quang cảnh phiên họp khai mạc đánh giá
 
                   
Trưởng Đoàn đánh giá thông qua nội dung, chương trình đánh giá

           
Đoàn  đánh giá làm việc tại Xí nghiệp Cống bê tông – Xưởng Long Nguyên

              
              
Đoàn đánh giá kiểm tra hiện trường tại Xưởng bê tông Thạnh Phước
     
Ông Nguyễn Quang Dũng (giữa) thành viên Đoàn đánh giá làm việc tại văn phòng XNCBT


    
Ông Nguyễn Khắc Thọ - Trưởng đoàn đánh giá thông qua kết quả đánh giá trong cuộc họp bế mạc


Các tin khác