QUACERT chứng nhận hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp CIC3-2 đạt chuẩn OHSAS 18001 : 2007
Ngày 08/5/2018 Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) có quyết định số 2395/QĐ-QUACERT cấp Giấy chứng nhận Hệ  thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Công ty đạt chuẩn OHSAS 18001 : 2007.

 

Nhận thức được vấn đề tổ chức sản xuất, thi công xây dựng đảm bảo an toàn, từ năm 2012 Công ty xây dựng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. Qua thời gian vận hành, hệ thống không ngừng cải tiến và hoàn thiện. Tháng 4/2018 Công ty đã mời Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) tổ chức đánh giá hệ thống và kết quả Công ty được Cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp phù hợp Tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007. 

Việc được cấp Giấy chứng nhận là một ghi nhận đối với Công ty trong công tác quản lý an toàn lao động,  tuân thủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình làm việc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với người lao động. Yêu cầu an toàn và chăm sóc sức khỏe được bảo đảm, tất cả nhân viên sẽ yên tâm làm việc, gia tăng năng suất lao động, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất VLXD của tỉnh Bình Dương, CIC 3-2 luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, thúc đẩy nhân viên nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu đó là nền tảng gia tăng cơ hội kinh doanh mới,… 

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cùng với Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 áp dụng từ năm 2003 và chương trình 5S là các nhân tố thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày càng lớn mạnh trên con đường phát triển bền vững.
 

 


Các tin khác