Tin tức Cộng đồng C32
Tổ chứcĐại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày 23/04/2019, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức cuộc  họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019. Tham dự cuộc họp có 45 cổ đông  trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 80,95%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự.