Tin tức Cộng đồng C32
CIC3-2 Nhận giấy khen của Tổng cục Thuế
 Ngày 07/6/2017 Tổng Cục thuế ra quyết định số 839/QĐ-TCT tặng Giấy khen cho Cty CP Đầu tư xây dựng 3-2 và các doanh nghiệp đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016 .7 Tổng Cục thuế ra quyết định số