CIC3-2 được vinh danh trong Bảng xếp hạng Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017
 “Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017 được công bố vào tháng 12/2017. Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC3-2) vinh dự vào TOP 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2017.
 

Doanh nghiệp phát triển bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện.

Từ gần 500 hồ sơ doanh nghiệp tham dự “Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017”, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 công ty tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động thực hiện phát triển bền vững để vinh danh, trong đó có CIC3-2. Đây là lần thứ 2 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 đạt chứng nhận trước đó Công ty đạt chứng  nhận vào năm 2016.

Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam được tổ chức hàng năm, nhằm vinh doanh các doanh nghiệp đi tiên phong và đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực phát triển bền vững, đồng thời có tác dụng khích lệ các doanh nghiệp tại Việt Nam chú trọng hơn tới phát triển bền vững.

Với các tiêu chí trong bộ chỉ số xếp hạng doanh nghiệp bền vững để đo lường chính xác mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ 151 tiêu chí BTC rút gọn xuống còn 134 tiêu chí trên 3 lĩnh vực: kinh tế - xã hội - môi trường. CIC3-2 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững và được Ban tổ chức ghi nhận, bình chọn và vinh danh trong Top 100 của Bảng xếp hạng. CIC 3-2 vinh dự và tự hào là doanh nghiệp xây dựng  duy nhất ở Bình Dương nằm trong Bảng xếp hạng này.

Các năm qua, lãnh đạo CIC 3-2 đã định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Chiến lược Công ty gắn kết với phát triển kinh doanh không chỉ  tăng trưởng doanh thu, gia tăng lợi nhuận mà còn giải quyết tốt vấn đề môi trường, chăm lo phát triển cho người lao động đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Danh hiệu Doanh nghiệp bền vững năm 2017 ghi dấu và khẳng định con đường phát triển bền vững của Công ty. Kết quả xếp hạng nâng cao uy tín, thương hiệu CIC3-2 tiếp thêm sức mạnh để Công ty không ngừng nỗ lực hoạt động để phát triển và phát triển bền vững.
  


Các tin khác