Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên

:

Lê Thị Quyết

Sinh năm

:

1961

Nguyên quán

:

Thanh Hóa

Nơi sinh

:

Thanh Hóa

Trình độ

:

Đại học Tài chính kê toán

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

Tổ chức

Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32)

21/4/2017

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

·         Đại học Tài chính kế toán

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ năm 1984  đến năm 1994  : Nhân viên phòng tài chính kế toán Công Ty   Khai thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1.

* Từ năm 1994  đến năm 1997 : Phó phòng tài chính kế toán Công Ty Khai thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1

* Từ năm  1997 đến năm 2000 : Kế toán trưởng Công Ty Khai thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1

* Từ  tháng 4 năm 2000 đến nay : Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Hóa An.

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Thượng Văn Huyện

Thành viên HĐQT

Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát