Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên

:

Phạm Thị Thùy Tiên

Sinh năm

:

09/05/1986

Nguyên quán

:

Tiềng Giang

Nơi sinh

:

Bến Tre

Trình độ

:

Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Cử nhân luật – Kiểm toán viên CPA Việt Nam

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

Tổ chức

Thời gian bổ nhiệm

Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32)

21/4/2017

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

·         Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Cử nhân luật – Kiểm toán viên CPA Việt Nam

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ năm 2009 đến năm 2011 : Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TPHCM.

* Từ năm 2011 đến tháng 03/2016 : Trưởng phòng Kế toán hành chính, Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Dương thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

* Từ tháng 03/2016 đến nay: Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Bảo hiểm BIDV thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

* Từ tháng 08/2015: Giám đốc, Công ty TNHH Thái Minh Khang.

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Nguyễn Xuân Hiếu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT

Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát

Phan Thị Thanh Xuân

Trưởng Ban kiểm soát

Văn Hoàng Tùng

Thành viên ban kiểm soát