Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Võ Văn Lãnh
Tên : Hoàng Văn Tùng
Sinh năm : 10/03/1966
Số CMND : 280807092
Nguyên quán :  
Nơi sinh : Mỹ Tho, Tiền Giang
Trình độ :  Đại học tại chức Tài chính kế toán Thương nghiệp ngắn hạn
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Tổ trưởng Hành chánh, Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2  
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ  
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
C32 2.000       
         
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 1984 đến năm 1990: Nhân viên kế toán, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hòa Thành, Tây Ninh.
  • Từ năm 1992 đến năm 1993: Nhân viên Phòng Nguyên liệu, Xí nghiệp May, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Sông Bé.
  • Từ tháng 8/1993 đến tháng 4/1995: Thủ kho công trình, Công ty kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé.
  • Từ tháng 5/1995 đến tháng 4/2000: Kế toán vật tư – Tài sản cố định, Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2.
  • Từ tháng 5/2000 đến tháng 8/2004: Trưởng bộ phận Tài chính-Kinh doanh-Nhân sự, Xí nghiệp Đá Xây dựng 3-2 thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2.
  • Từ tháng 9/2004 đến tháng 4/2015: Quyền trưởng phòng Tài chính-Nhân sự, Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
  • Từ tháng 5/2014 đến nay: Tổ trưởng Hành chánh, Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

 Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Nguyễn Xuân Hiếu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT

Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát

Phan Thị Thanh Xuân

Trưởng Ban kiểm soát

Phạm Thị Thùy Tiên

Thành viên Ban kiểm soát