HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
LIÊN HỆ TRUNG TÂM KINH DOANH
 • Sản phẩm Đá
  0918561486
 • Vật liệu XD coffa
  0949294250
 • Cống Bê tông Ly tâm
  0909272878
 • Gạch bê tông
  0944882668
0913 860 027
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tất cả
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình LNST / Financial statements year 2019 (audited)
 
TIN VIDEO
TIN VIDEO